Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek mieszkaniowy

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Dz. U. 2001 nr 71 poz. 734

Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach

Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najmów lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19, polegający na możliwości przyznawani takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. ,, dopłatę do czynszu’’

Wersja XML