Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach informuje iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program pn.  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 40800,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

 

Informacje szczegółowe dotyczące edycji 2021 Programu znajdują się w na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa--edycja-2021-dla-samorzadow2

 • "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach informuje iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program pn.  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 40800,00 zł
  Data publikacji: 26-05-2021 11:28
Wersja XML