Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021 - przedłużony do czasu wyczerpania miejsc

Nabór zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021 - przedłużony do czasu wyczerpania miejsc

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach przyjmuje zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Do Karty zgłoszeń należy dołączyć:

  1. kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności

  2. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg modyfikacji skali FIM

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie papierowej w siedzibie OPS Głubczyce ul.Pocztowa 6A.

Termin składania zgłoszeń upłynął z dniem 11.06.2021r.

Po tym dniu decyduje kolejność składania wniosków.

Wzór-Karta-zgloszenie.doc

Wzór-Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM.doc

Dodatkowa-Informacja-do-Wzoru-karty-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej.doc

Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013027.pdf

 

Wersja XML