Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kampania na temat pracy sezonowej w UE

Kampania na temat pracy sezonowej w UE

 

#Rights4AllSeasons,

#EURESeasonalWorks


Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są  w krajach UE. Kampania będzie trwała do października 2021 r. i ma na celu promowanie wśród pracowników sezonowych szukających pracy na terenie UE wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy
i zabezpieczenia społecznego, a także dostarczanie informacji z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE.

 

Hasła kampanii:

 

W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomiła w lipcu 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową. Działania będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą
w państwach członkowskich UE.

 

Działania prowadzone przez polską sieć EURES w ramach kampanii prowadzone będą na trzech poziomach:

Szczegółowe informacje:

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej https://eures.praca.gov.pl/.


 

 

 

Wersja XML