Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

flaga.png

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach informuje iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało środki na realizację Programu pn.  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022”. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 137088,00 zł.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi z wymienionymi

Celem nadrzędnym jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi nie ponosi odpłatności za tę usługę.

 

Informacje szczegółowe dotyczące edycji 2022 Programu znajdują się w na stronie internetowej:
http://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

PDFPlakat.pdf (95,22KB)
 

Wersja XML