Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Asystent rodziny

Gmina Głubczyce realizuje Program asystent rodziny na rok 2022 ze środków Funduszu Pracy. Kwota dofinansowania wynosi 6000zł.

Wersja XML