• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc społeczna

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje rodzinom, których dochód na  osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 514 zł oraz osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 634 zł.
 
Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: 
 
Najczęstsze formy pomocy to:
Wersja XML

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach
ul. Pocztowa 6a
48-100 Głubczyce
tel. 77 485 29 22
fax 77 485 29 22
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 144092
w tym miesiącu: 2398
dzisiaj: 70