• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta Dużej Rodziny

Uprawnieni do otrzymania Karty są członkowie rodziny wielodzietnej tj. z co najmniej 3 dzieci.
Karta jest przyznawana bezpłatnie.
 
Karta uprawnia do korzystania z różnych ulg na terenie całego kraju w instytucjach i podmiotach, które przystąpiły do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
 
Wykaz podmiotów i instytucji widnieje na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „Karta Dużej Rodziny” - www.mpips.gov.pl
Wersja XML

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach
ul. Pocztowa 6a
48-100 Głubczyce
tel. 77 485 29 22
fax 77 485 29 22
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 144086
w tym miesiącu: 2392
dzisiaj: 64