Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki

DOCwzór - zaświadczenie o uzyskaniu dochodu do swiadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.doc
DOCwzór - zaświadczenie o wynagrodzeniu do świadczeń z pomocy społecznej.doc
 

 

Wersja XML