• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

REALIZACJA PRAW

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału informacyjnego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach

ul.Pocztowa 6A

48-100 Głubczyce

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest P. Andrzej Pawłowicz tel.+48782255777 e-mail: rodo@apawlowicz.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Głubczycach ul.Pocztowa 6A

 2. dane kontaktowe z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głubczycach e-mail: ops@glubczyce.ops.com.pl lub na adres korespondencyjny OPS

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie:

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3

 5. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

MONITORING WIZYJNY

Celem monitoringu wizyjnego w jednostce jest:

 1. zwiększenie bezpieczeństwa jednostki oraz osób przebywających na terenie jednostki;
 2. zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom jednostki.
 3. ograniczenie dostępu do jednostki i jego terenu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych;
 4. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże);
 5. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 6. ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
 7. dostarczenie pracownikom ochrony narzędzia do bieżącego podglądu obszarów objętych monitoringiem dzięki któremu mogą podjąć szybszą reakcję na niepokojące zdarzenia;
Wersja XML

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głubczycach
ul. Pocztowa 6a
48-100 Głubczyce
tel. 77 485 29 22
fax 77 485 29 22
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 144089
w tym miesiącu: 2395
dzisiaj: 67